01_FB_MISA_20181014_0477
2018 / 10 / 22

熱烈迴響

 

 

01_FB_MISA_20181014_0477

 

 

問卷回饋

 

《青壯世代的精進、轉職與創業》滿意度分析 與 手寫回饋

 

 

製圖大賽

 

MISA2018 製圖大賽得獎作品,與其意義。(張丞瑩實習醫師)

 

 

精華回顧

 

《青壯世代的精進、轉職與創業》精華回顧

 

 

攝影紀實

 

《青壯世代的精進、轉職與創業》攝影紀實

 

 

策展人 / 講者心得

 

 

 

 

編輯特選

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心得總覽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近期課程